NEZABUDNITE SI SO SEBOU ZOBRAŤ 
PREDKLADANÉ DOKLADY:
- osvedčenie o evidencii časť II, alebo pri skôr evidovaných vozidlách osvedčenie o evidencii (vždy papierové vyhotovenie), alebo technický preukaz, alebo jeho kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou,
- protokol o montáži plynového zariadenia, ak je vozidlo takýmto pohonom vybavené.
POVINNÁ VÝBAVA:
pre osobné motorové vozidlá kategórie M1 (aj N1):
- príručný zdvihák,
- kľúč na matice alebo na skrutky kolies,
- náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru, okrem vozidiel s pneumatikami umožňujúcimi dočasné použitie po defekte, alebo prostriedkom na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky,
- lekárnička (lekárnička musí byť použiteľná a dátum spotreby žiadneho z jej modulov nesmie byť prekročený),
- prenosný výstražný trojuholník, schválený podľa predpisu EHK 27,
- bezpečnostný odev, (bezpečnostná reflexná vesta), umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla.
! ! ! REFLEXNÉ NÁLEPKY RÝCHLOSTI - Z D A R M A ! ! !
Iba u nás dostanú reflexnú rýchlostnú nálepku (spätný odraz trieda 2) na príves zdarma tí zákazníci, ktorí si u nás zaplatia pravidelnú technickú kontrolu prípojného vozidla kategórie O1 alebo O2 spolu s ťažným vozidlom.
Page:
[1]
2
 

Body