CENNÍK   Ceny sú uvedené v EUR s DPH
                                                                                                                                                 
Č
Položka
Cena
.: A. Ceny za výkon kontrol technického stavu motorových a ich prípojných vozidiel
 .: I. Technické kontroly vozidiel pravidelné, opakované a zvláštne v plnom rozsahu
  1/Dvojkolesové motorové vozidlá motocykle (L1e, L3e, L4e );.
Ľahké trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (L2e, L6e);
24,00
  2/Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5t;
Trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá nad 45 km/h (L5e, L7e);
33,00
  3/Ľahké prípojné vozidlá do 0,75 t celkovej hmotnosti (O1);21,00
  4/Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5t;57,00
  5/Prípojné vozidlá nad 0,75 t celkovej hmotnosti (O2, O3, O4, R1 až R4);36,00
  6/Kolesové traktory (T1 až T5); 48,00
 .: II. Technické kontroly vozidiel na vydanie prepravného povolenia - ECMT / CEMT
  1/Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, ťahače (N2,N3); 111,00
  2/Prípojné vozidlá (O3 až O4); 69,00
 .: III. Technické kontroly vozidiel opakované a zvláštne v čiastočnom rozsahu
  1/Predmetom opakovanej kontroly sú úkony skupiny 1 alebo druhá a ďalšia opakovaná kontrola vozidiel uvedených v I.1/, I.3/; 15,00
  2/Predmetom opakovanej kontroly sú úkony skupiny 1 alebo druhá a ďalšia opakovaná kontrola vozidiel uvedených v I.2/, 1.5/; 21,00
  3/Predmetom opakovanej kontroly sú úkony skupiny 1 alebo druhá a ďalšia opakovaná kontrola vozidiel uvedených v I.4/, I.6/; 30,00
  4/Zľavnená kontrola vozidiel, ktorým predchádzajúcu kontrolu vykonala spoločnosť Pesca International a kontrola sa netýka úkonov skupiny 16,00
 .: IV. Technické kontroly administratívne
  1/Technická kontrola administratívna – vozidlá všetkých kategórií18,00
  2/Technická kontrola administratívna – vozidlá všetkých kategórií, v prípade, kedy pôvodnú kontrolu vykonala spoločnosť Pesca International12,00
 .: V. Súvisiace služby
  1/Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky0,00
  2/Pridelenie a vystavenie osvedčenia o technickej kontrole0,00
  3/Vystavenie opisu protokolu12,00
  4/Nálepka - označenie vozidla3,60
  5/Poradenstvo, konzultácie (hodinová zúčtovacia sadzba)48,00
  6/Príplatok pri kontrole s výstupom pre správne konanie9,00
  7/Kontrola tlmičov vozidiel kategórií M1, N115,00
.: B. Ceny za výkon emisných kontrol cestných motorových vozidiel
 .: I. Emisné kontroly pravidelné a zvláštne
  1/Vozidlá s s celkovou hmotnosťou do 3,5t so zážih. motorom s palivom benzín;
Vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5t so vznetovým motorom s palivom nafta;
30,00
  2/Vozidlá s s celkovou hmotnosťou do 3,5t ak sú vybavené zariadením na pohon plynom alebo systémom palubnej diagnostiky OBD;33,00
  3/Vozidlá s s celkovou hmotnosťou do 3,5t ak sú vybavené zariadením na pohon plynom a súčasne systémom palubnej diagnostiky OBD;
Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5t;
Motorové vozidlá s viac ako 9 sedadlami (M2,M3);
Kolesové traktory (T1 až T5);
42,00
  4/Zľavnená emisná kontrola vozidla podľa bodu VI. 1/21,00
  5/Zľavnená emisná kontrola vozidla podľa bodu VI. 2/27,00
  6/Zľavnená emisná kontrola vozidla podľa bodu VI. 3/30,00
 .: II. Emisné kontroly administratívne
  1/Emisná kontrola administratívna – vozidlá všetkých kategórií18,00
  2/Emisná kontrola administratívna – vozidlá všetkých kategórií, v prípade, kedy pôvodnú kontrolu vykonala spoločnosť Pesca International12,00
 .: III. Súvisiace služby
  1/Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky o EK0,00
  2/Pridelenie a vystavenie osvedčenia o EK0,00
  3/Predbežné overenie stavu motora 21,00

Body