SLUŽBY

Druhy vykonávaných technických kontrol:
- technická kontrola pravidelná
- technická kontrola zvláštna
- technická kontrola administratívna
- technická kontrola na vydanie prepravného povolenia
- opakovaná technická kontrola
Technické kontroly vykonávame na cestných vozidlách:
a) dvojkolesových alebo trojkolesových vozidlách a štvorkolkách
b) osobných vozidlách
c) autobusoch
d) nákladných vozidlách
e) špeciálnych vozidlách
f) prípojných vozidlách
a na zvláštnych vozidlách:
a) poľnohospodárskych traktoroch, lesných traktoroch a ich prípojných vozidlách

Druhy vykonávaných emisných kontrol:
- emisná kontrola pravidelná
- emisná kontrola zvláštna
- emisná kontrola administratívna
Emisné kontroly vykonávame na vozidlách:
a) so zážihovym motorom s nezdokonalených emisným systémom
b) so zážihovym motorom so zdokonalených emisným systémom
c) so zážihovym motorom so zdokonalených emisným systémom vybaveným palubným diagnostickým systémom OBD
d) so vznetovým motorom
e) so vznetovým motorom vybavené palubným diagnostickým systémom OBD
f) so vznetovým motorom prerobeným na zážihový motor s pohonom na plynné palivo
g) so zážihovým motorom prestavaným na alternatívny pohon plynu

Okrem technických e emisných kontrol vykonávame:
- kontroly tlmičov osobných vozidiel na rezonančnej skúšobni
- kontrolu a nastavenie svetlometov
- kontrolu ľubovoľnej technickej skupiny vozidla (brzdový systém, podvozok, a pod.)
- kontrolu emisií, spaľovania a nastavenia motora
- poradenstvo a konzultácie v oblasti kontrol vozidiel

Body