VITAJTE NA STRÁNKE SPOLOČNOSTI PESCA INTERNATIONAL 

Spoločnosť PESCA International spĺňajúca podmienky stanovené zákonom
725/2004 Z.z.o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplneni niektorých zákonov vykonáva od roku
1999 na základe oprávnenia technické a emisné kontroly vozidiel.

  
Podnety
Od 1.1.2015 sme spustili stránku PODNETY, kde môžete anonymne vkladať svoje názory na prácu našej STK

     

Body